CP-Vaučer (CGB platforma) KAO ODGOVOR NA SUVREMENE PROBLEME 

118.jpg

Zahvaljujući CGB platformi kupci (članovi) imaju neograničenu i trajnu mogućnost kupnje roba i usluga s uštedom od 100%!!. Posljedica takvog načina je povećanje standarda i kupovne moći uz istovremeno smanjenje životnih troškova pojedinca.

Na našim stranicama možete vidjeti ponudu samo neke od mogućih programa. Popis tih program ovisit će samo o iskazanom interesu i potrebama članova jer sama platforma nije ograničena ni vrstom roba ni vrstom usluga koje se nude kako u svijetu tako i kod nas.

Potencijal i snaga koalicijske kupnje leži u činjenici da kupci (različitih potreba i interesa) organiziranih u koalicije, tvore koaliciju sa velikim brojem članova i zajedničkom ciljem povoljnije kupnje s uštedom. Na taj način kupci članovi mogu puno povoljnije ostvariti kupnju nego (neorganizirani) kupci pojedinci prepušteni sporadičnim akcijama isporučitelja roba i usluga koje uglavnom predstavljaju ili promotivne aktivnosti ili rješavanje zaliha.

Cilj ovih stranica je da potencijalne članove upozna s mogućnostima i načinom uporabe koalicijske kupnje s krajnjim ciljem ostvarenja Vaših želja i zadovoljenjem Vaših potreba uz uštede od 25 do 50%, dok za BodySense Life proizvode od 75% do 100%!!...