Svjetski lideri kolektivne kupnje:

GROUPON ili LIVINGSOCIAL

images.png

KOALICIJSKOM KUPNJOM
profitirajte:
Vjerojatno imate osobno iskustvo ili ste čuli o značajnim uštedama putem sustava KOLEKTIVNE (GRUPNE) kupnje sa stotinama tisuća obavljenih kupovina. Mnogi u Hrvatskoj znaju za ponudu
KOLEKTIVA ili 
kao vrlo uspješne i pozitivne primjere takvog oblika grupne/kolektivne kupnje.
Ovdje, organizirani u koalicijsku kupnju, možete profitirati ostvarivajući uštede za SVE proizvode ili usluge koje postoje na javnom tržištu, s UMANJIM PLAĆANJIMA od 25% do 83%
 
Postavljen cilj npr. u RH je - postupno učlanjivanje, kao kupce, neodređen broj osoba kao korisnika do 1.000.000, u 25+ programa  CGB.
Kako bi to postigli, proizlazi potreba učlanjivanja i do 100.000 stalnih suradnika/ savjetnika koji za svoje aktivnosti kod CGB i Trannn programa ostvaruju honorare u honorarnom odnosu ali s obvezom reguliranjem svog statusa - radnog odnosa, ukoliko ga već nemaju. Kako je u RH specifična situacija, očekuje se reguliranja radnih odnosa po ovoj osnovi - oko polovice od predviđenog broja suradnika/ savjetnika. Proizlazi vrijedan doprinos nacionalnoj ekonomiji s do 50% samozapošljavanja. Jednaka politika vodi se i na svim ostalim tržištima, prilagođeno lokalnim specifičnostima.
 
CGB (Coalition Group Buying®) (odjel jugoistoka), bazirano na programima CGB, u tijeku ima organizirano preuzimanje i postojećih strukture suradnika - do 1 milijuna+ članova iz 15 zemalja: Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Češka, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunjska i Ukraina.

Sve je započelo, zapravo, tijekom druženja s Mark Gettyjem (unuk Paul Gettyja - nekad najbogatijeg čovjeka na svijetu) u Londonu 1992. kad je objašnjavao svoju životnu poslovnu koncepciju, tj. traganje za nekom od ljudskih djelatnosti koja bi bila "atomizirana" u brojnim tvrtkama u svijetu - s namjerom - njihova ujedinjenja i globalizacije.

Vjerovao je da se na taj način može doći do najvećih mogućih sinergijskih učinaka razvitka. Bila je gotovo jednoglasna nevjerica i negativno komentirana od ljudi iz poslovne zajednice londonskog Cityja, pa i šire, tada nitko nije mogao pojmiti koliko je u bio pravu i tada, a to se pokazuje i danas.

Traganje je priveo kraju 1997 godine  kada to i formalno započinje ostvarivati formirajući tvrtku "Getty Images" i postupno preuzimajući više od 100 foto kolekcija i tvrtki u svijetu, i nakon samo nekoliko godina, tako ujedinjenu tvrtku, prodao je za nevjerojatnih tadašnjih 2,4 milijarde USD... To je danas već povijest koja se predaje studentima na većini svjetskih sveučilišta, kao vrhunac briljantne poslovna strategije. On je i danas predsjedavajući (Chairman), zahvaljujuči njegovoj genijalnoj viziji - te super uspješne tvrtke, danas vrijedne više od 4 do 5 miljarde USD.

111.jpg

Prepoznajući vrijednost te koncepcije - iako na potpuno različitom području (ali nikad ne skrivajući početnu koncepciju Gettyja), već par mjeseci nakon spomenutih razgovora, početkom tih 90-ih godina prošlog stoljeća, točnije "davne" 1992/93. godine, započinje priča o početku intenzivnog istraživanja na izgradnji socijalne mreže uobličene u današnju Koalicijsku kupnju i Trannn - uglavnom u prostorijama jedne od najstarijih i najpoznatijih odvjetničkih kuća na svijetu s višestoljetnom tradicijom (Collyer-Bristow, 4 Bedford Row, London, UK).

U isto se vrijeme, kao "proizvod" tog istraživanja, rodila i koncepcija o potrebi spajanja i mijenjanja inače potpuno različitih logika dvije rastuće svjetske industrije koje su još tada angažirale (prema Gettyjevoj filozofiji - maksimalno "atomiziranih") - na desetine/stotine milijuna suradnika s godišnjim prometom na stotine milijarda USD: svijeta Direktne prodaje (osobna prodaja) i Direktnog marketinga (prodaja putem medija).

Istovremeno se pojavila i potreba za novim, kvalitetnijim algoritmom tzv. „kompenzacijskog plana“ u direktnoj prodaji koji bi imao spriječiti (pre)velik odljev članova.

U procesu istraživanja i fuzioniranja oba ta „nespojiva“ svijeta kako bi se etablirao sustav s potpuno drukčijom logikom, sudjelovali su najrenomiraniji svjetski stručnjaci iz tih područja, kao i vrhunskog softwearskog. Ta naizgled jednostavna koncepcija prihvaćena je s velikim zanimanjem od svih onih koji su željeli kvalitetniji model poslovanja u odnosu na postojeća rješenja.

Za razliku od Gettyjeve koncepcije koja je išla na kupovanje, tj. "preuzimanje" postojećih tvrtki, kako je on zamislio i sprovodio, ovdje se išlo na izgrađivanje potpuno NOVOG ujedinjenog sustava.

Osnovni cilj tako fuzioniranog novog sustava bio je  zadovoljenje preduvjeta za bitna poboljšanja postojećih loših strana i Direktne prodaje i Direktnog marketinga.

Sinergijski učinak tako integriranog sustava  trebao je omogućiti:

112.png

  • pravičniju raspodjelu ostvarenja i ušteda za sve članove u sustavu bez obzira u kojem trenutku pristupili Sustavu
  • bitno smanjenje odlijeva korisnika iz čega automatski proizlazi znatno uvećana rentabilnost Sustava, te time i ostvarenja i ušteda
  • općeprihvatljiv sustav svih vrsta roba i usluga neovisno o njihovim vrstama, vrijednostima i isporučiteljima
  • primjenljivost sustava u svim zemljama i tržištima svijeta, poštujući sve njihove razlike i specifičnosti.

I neupućeni u specifičnosti ovih djelatnosti vjerojatno razumiju da tako visoko postavljene ciljeve nije lako ostvariti – uzimajući u obzir kompleksnost detalja koje je trebalo riješiti i uskladiti. Štoviše, stručnjaci iz tih svijetskih industrija smatrali su to «nemogućom misijom» tako da su za svaku grupu proizvoda vjerovali da nužno mora imati i posebni sustav i posebni 'kompenzacijski plan' nagrađivanja...  

Kroz taj dugi period, ipak, nakon investiranja vrhunskog intelektualnog znanja vrhunskih svijetskih stručnjaka, stvaralačke energije i materijalno milijuna USD/EUR/LSTG,  mnogi su se polazni modeli morali promijeniti ili čak odbaciti. Posljedice su bile brojne "slijepe ulice" i promašaji.

Ispostavilo se da je uklapanje brojnih novonastalih rješenja u pravni okvir za legalno i legitimno funkcioniranje sustava, kako u EU tako i u svim drugim slobodnim zemljama/tržištima, bio jedan od najkompleksnijih problema. 

Za premošćivanje tih ključnih pitanja, većinu stručnih riješenja zahvaljujemo Mr. Alan Burdon-Cooperu, starijem partneru i predsjedavajućem spomenutog odvjetničkog društva Callyer-Bristow iz Londona, koji je u taj projekt svojim bogatim iskustvom i znanjem, godinama ulagao sate i sate svog stručnog rada. Nerijetko je, obzirom da je taj golemi posao (i izazov) bio pravno multidisciplinaran, trebalo konzultirati brojne eksperte iz različitih područja, tako da se često nije znalo kamo će tražena rješenja dovesti.  

Tada je u potrebi prevladavanja svih tih problema nastao CICTF (Chamber of International Commerce Trade & Finance - Komora međunarodnog gospodarstva, trgovine i financija), WBO (World Bar Organisation - Svijetska odvjetnička komora), Trust (Fondacija), Holdings kompanija i mnogi drugi entiteti...

Sljedeća važna komponenta u razvoju takvog sustava bila je pojava Grupne (kolektivne) kupnje, kao rastućeg trenda suvremenog modela kupnje s početka XXI stoljeća koji  organiziraju velike grupe kupaca sa zajedničkim ciljem kupovine (vidi: "Povjesni pregled grupne kupnje"). Koalicijska kupnja, za razliku od ostalih modela Grupne kupnje, organizacijski je 'atomizirana' u mnoštvo manjih samostalnih grupa (Mini-koalicija) kao njen  osnovni građevni element. 

113.png

Takav je novi model zahtijevao i sofisticirani softverski algoritam (spojenog od dva jednako važna i neodvojiva dijela – CGB platforme i TRANNN-a, kao jezgre sustava) bez kojeg sustav Koalicijske kupnje ne bi mogao ispravno funkcionirati. Tako iznjedreni radni algoritam centrala je cijelog sustava i, kao takav, rezultanta je brojnih programskih simulacija i testiranja algoritama radi dobivanja sigurne i pouzdane radne platforme. Naravno, ni to se nije moglo postići bez angažiranja vrhunski kompetentnog informatičarskog stručnjaka, jednako kao i u drugim oblastima.

Poznati aforizam Svaki uspjeh posljedica je niza neuspjeha, a uspješni nastavljaju tamo gdje neuspješni odustaju“, kao da je sročen upravo za ovu bremenito izvojevanu 'nemoguću misiju'.  Takav pionirski način razmišljanja za iznalaženje novih putova poticaj je mnogima koji žele podrobnije upoznati program i model Koalicijske kupnje kako bi se  čim prije mogli  u njega uključiti.

Napokon, stvorena je jedinstvena Koalicijska kupnja kao vrlo specifičan model Grupne kupnje koji je istovremeno i svojevrsna Socijalna Mreža, u osnovi baziran na IT-u (Informatičkoj tehnologiji) i Internetu i kao takav predstavlja nepresušni i raznovrsni izbor mogućnosti.

Međutim, začudo, definitivno je napuštena logika same Direktne Prodaje i Direktnog Marketinga. Jedina pravila koje asociraju na Direktnu Prodaju je korištenje "World of Mouth" odnosno preporuka "od usta do usta" a kako bi što više ljudi koristilo UŠTEDE, ali i obveza svakog korisnika da iz istog razloga omogući pristup najmanje još jednom (ili više) korisnika (uživatelju ušteda), a kako bi formirao svoju mini-koaliciju u cilju Koalicijske kupnje. To znači da je napuštena i logika tzv. "priramida" - primjenjena u apsolutno svim sustavima direktne prodaje na svijetu, a ustanovljna je jedinstvena organizacija kupaca/članova u koalicije s jednokratnom uplatom odabranog Članskog Paketa, za koji se dobiva analogna vrijednost određenih roba, a istovremeno se knjiži članu kao njegov TRAJNI REVOLVING POLOG (polog koji automatizmom obnavlja sam sebe).

Po svim značajkama, ovaj sustav ušteda Koalicijske kupnje jest unikatan zbir svjetskih iskustava direktne prodaje i direktnog marketinga, baziran na logici grupne/kolektivne kupnje, vrlo je kompleksan ali i istovremeno jednostavan u primjeni.

Povjesni pregled grupne kupnje .

Grupna kupnja, također poznata kao kolektivne kupnja, nudi proizvode i usluge po znatno sniženim cijenama, s tim da je za obavljanje te kupnje potreban neki minimalni broj kupaca. Počeci grupne kupnje mogu se pratiti do Kine gdje se provodi tuángou ili ekipna kupnja koja se prakticira zbog dobivanja popusta na cijenu od prodavača kad je velika grupa ljudi spremna kupiti isti proizvod. U novije vrijeme, pojavili su se web dobavljači kao jedan od glavnih igrača u online prodaji. Takve web stranice u pravilu sadrže 'kupnju dana', s tim da se posao zaključuje kad se skupi određeni broj ljudi koji se slažu da kupe neki proizvod ili uslugu. Kupcima se zatim ispisuju vaučeri za preuzimanje njihovog proizvoda s popustom od prodavača. Dosta takvih online tvrtki radi tako da pregovaraju s lokalnim trgovcima i obećaju im mnoštvo kupaca u zamjenu za popuste.

"We Commerce" – Online kupcima su se na toj web stranici nudile ponude za najnovije elektroničke uređaje. Individualni kupci prijavili bi se za masovnu kupovinu istog proizvoda, s tim da bi i cijena proizvoda padala što se više ljudi prijavilo da ga kupi. Ta web stranica, međutim, obustavila je rad u 2001, budući da se nisu mogli natjecati s web tvrtkama kao što su Amazon.com i sl.

U zadnje je vrijeme grupna online kupnja prisutna u brojnim oblicima, iako se grupna kupovina prije 2009. obično odnosila na industrijske proizvode za veleprodajno tržište (naročito u Kini).

Današnje online skupne kupovine varijacija su tuángou kupnje koje se pojavljuju u Kini. Za tuángou, predmet mora biti kupljen ili u minimalnoj količini ili u određenom dolarskom iznosu, inače prodavatelj neće odobriti kupnju.

Obzirom da pojedinci obično ne trebaju u većem broju isti proizvod ili nemaju sredstava za kupnju na veliko, skupna kupnja omogućuje tim ljudima da pozovu druge korisnike na zajedničku kupnju u rinfuzi. Takve skupne kupovine često rezultiraju boljim cijenama za pojedinačne kupce ili omogućuju da oskudni ili raznovrsni proizvodi budu dostupni za prodaju.

Nekoć su skupne kupnje često bile organizirane od istomišljenika putem internetskih foruma. Sada su ti kupci također počeli iskorištavati model skupne kupovine za kupnju drugih trajnih potrošnih dobara. Obzirom na mršavu globalnu ekonomiju online tvrtke za skupnu kupovinu i dalje su u potražnji budući da male tvrtke traže načine za promicanje svojih proizvoda ekonomski osviještenim potrošačima.

Poslovni model

Online pretplatnici za skupni popust koji žele kupiti proizvod po diskontnoj ponudi, unose podatke za plaćanje preko interneta i čekaju. Kad se za istu ponudu prijavi minimalni broj ljudi, potvrđuje se posao i šalju se vaučeri na njihove e-adrese. Trgovine, restorani i drugi trgovci, koji su u partnerstvu s ovim web tvrtkama s popustom, moraju dati poprilična pojeftinjenja. Ali to također znači da imaju brz pristup potpuno novoj skupini kupaca. Skupna online kupnja na tržištu rascjepkana je na stotine manjih igrača širom svijeta. Model ima malo prepreka za pristup, te je stekao pozornost i kod kupaca i kod poslovnih tvrtki na globalnoj razini... SmartMoney navodi da je do kolovoza 2010. diljem svijeta bilo više od 500 web tvrtki za skupnu kupnju, uključujući tu i lokalne web tvrtke koje, u nekim slučajevima, opslužuju zainteresirane samo u pojedinom gradu.

Počeci tuángou kupovine

Tuángou, također poznat kao opsada dućana (store mobbing), prevodi se kao ekipna ili skupna kupnja, nedavno je razvijena strategija kupovine podrijetlom iz Narodne Republike Kine. Nekoliko ljudi – ponekad i prijatelja, ali uglavnom stranaca, povezuju se preko interneta – i pristupaju dobavljaču određenog proizvoda kako bi se cjenkali s vlasnikom, i kako bi kao skupina dobili popuste. Cijela skupina pristaje kupiti isti predmet/proizvod. Kupci profitiraju tako što plaćaju manje, a prodajni posao profitira od prodaje više stavki odjednom.

Fenomen tuángou kupovine najuspješniji je u kontinentalnoj Kini gdje kupci iskorišćuju moć skupne kupnje, a kroz medije na engleskom jeziku, kao što je msn.com, profilirao se proces tuángou kupovine. Popularnost te strategije u Kini često se pripisuje kineskoj tradiciji pregovaranja prilikom kupnje svih vrsta roba. Tuángou kupnja također ublažava tradicionalno nepovjerenje prema robi kupljenu od nepoznatog prodavača obzirom da pojedini članovi skupne kupnje (pregovarači) mogu ostatku grupe jamčiti za kvalitetu pojedinog prodavatelja.

Koalicijska kupnja - model grupne kupnje

KOALICIJSKA KUPNJA - MODEL GRUPNE KUPNJE

115.png

Pored dva osnovna modela (spomenutih u povjesnom pregledu) sve je prisutniji novi oblik grupne kupnje poznatog u svijetu i kod nas pod nazivom KOALICIJSKA KUPNJA. 

Osnovni cilj svake grupne kupnje pa tako i koalicijske kupnje je ušteda i povoljnija kupnja za svakog člana grupe.

Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke prethodna dva modela prirodno se javila potreba za modelom gdje će svaki član moći kupovati s uštedom i povoljnije neovisno o ponuđaču roba i usluga ili vremenskom ograničenju ponude. Kao rezultat tih nastojanja pojavio se model koalicijske kupnje.

Za razliku od prvog modela gdje davatelj ponude preko (internetskog) posrednika objavljuje cijenu i  vremenski period važenja ponude uz min broj kupaca (uvriježeno je od 12 i više) da bi ponuda uspjela  (predstavnik takvog modela je Groupon) ili kod Tuángou modela gdje se članovi grupe dogovaraju sa isporučiteljem  za minimalnu količinu ili iznos kupnje za uspješnost ponude, kupnja u koalicijskom modelu može ali i ne mora ovisiti o isporučitelju  i broju kupaca. Kako onda koalicijski model  predstavlja oblik grupne kupnje?

Odgovor na to pitanje leži u samom poslovnom modelu koalicijske kupnje. Sama ušteda i povoljnija kupnja temelji se na:

  • RABATIMA
  • Multilateralnim KOMPENZACIJAMA 
  • KREDITIRANJU (internog karaktera)

Kolicijski model grupne kupnje kao temelj svog poslovanja koristi međunardonu platformu Coalition GroupBuying® (CGB) koji je na našim prostorima poznat i kao Koalicija.

116.jpg

Koalicijska kupnja i uštede...

KOALICIJSKA KUPNJA i UŠTEDE s CGB-om

Koalicijska kupnja, putem međunarodne platforme Coalition GroupBuying (CGB),  jedinstveni je oblik grupne117.png kupnje gdje organizirani članovi ostvaruju uštedu od 25 do 50%.

To je ostvarivo uz pomoć jedinstvenih i istovremeno univerzalnih pravila i procedura te međunarodne platforme, pod koje potpadaju uglavnom sve robe i usluge u javnoj trgovini.

Svi kupci ove platforme predstavljaju koaliciju. Koalicija je sastavljena od kupaca organiziranih u mini-koalicije koje predstavljaju najjednostavniji  građevni element  koalicijske kupnje. 

Kao i svaka grupna kupnja platforma CGB na kupnji  određenog  broja kupaca.  U platformi CGB je važna interaktivnost članova grupe da bi ostvarili mogućnost uštede i povoljniju kupnju. Interaktivnost je omogućena organiziranjem članova u mini-koalicije.

Mini-koalicija je grupa od 2 ili više članova - sa zajedničkim ciljem trajne kupnje uz popust od 25 do 83%. Organiziranjem mini-koalicije sa više članova omogućena je kupnja s uštedom na dnevnom nivou.

Mini-koalicija tvori se samo jednom jer s tom istom koalicijom ostvaruje ponovna i ponovna kupnju neograničeni broj puta, ostvarujući CP VAUČERE. To je moguće zahvaljujući i tzv. Spillover effect-u, jer zatvaranjem jednog ciklusa kupnje automatski se pozicionira za novu kupnju. "Otkupom" ostvarenih CP VAUČERA (uplatom samo sebi na tzv revolving saldo) za novi ciklus kupnje koalicijskih partnera, uz ostvarene diskonte.

CGB kao odgovor...

CP-Vaučer (CGB platforma) KAO ODGOVOR NA SUVREMENE PROBLEME 

118.jpg

Zahvaljujući CGB platformi kupci (članovi) imaju neograničenu i trajnu mogućnost kupnje roba i usluga s uštedom od 83%. Posljedica takvog načina je povećanje standarda i kupovne moći uz istovremeno smanjenje životnih troškova pojedinca.

Na našim stranicama možete vidjeti ponudu samo neke od mogućih programa. Popis tih program ovisit će samo o iskazanom interesu i potrebama članova jer sama platforma nije ograničena ni vrstom roba ni vrstom usluga koje se nude kako u svijetu tako i kod nas.

Potencijal i snaga koalicijske kupnje leži u činjenici da kupci (različitih potreba i interesa) organiziranih u koalicije, tvore koaliciju sa velikim brojem članova i zajedničkom ciljem povoljnije kupnje s uštedom. Na taj način kupci članovi mogu puno povoljnije ostvariti kupnju nego (neorganizirani) kupci pojedinci prepušteni sporadičnim akcijama isporučitelja roba i usluga koje uglavnom predstavljaju ili promotivne aktivnosti ili rješavanje zaliha.

Cilj ovih stranica je da potencijalne članove upozna s mogućnostima i načinom uporabe koalicijske kupnje s krajnjim ciljem ostvarenja Vaših želja i zadovoljenjem Vaših potreba uz uštede od 25 do 83%...